Văn Phòng

STT Họ và tên chưc vụ số điện thoại
1 Lê Tấn Công Phó Chánh Văn Phòng Phụ Trách  0255.3821484
2 Trần Thanh Chương Phó Chánh Văn Phòng 0255.830920
3 Hồ Thị Thủy Phó Chánh Văn Phòng 0255.830920


Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng 

1. Chức năng:

Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Tổng hợp, hành chính, quản trị, ISO, tuyên truyền, pháp chế và công tác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

Văn phòng có con dấu, không có tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của BHXH tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt, tổng hợp kế hoạch công tác tuần của Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

b) Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng; tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và số liệu cần thiết để cung cấp theo yêu cầu của Giám đốc BHXH tỉnh.

c) Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư của BHXH tỉnh theo đúng quy định; thực hiện công tác bí mật, lưu trữ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d)Thực hiện việc kiểm tra văn bản do BHXH tỉnh ban hành theo quy định; quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định.

đ) Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan BHXH tỉnh; tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn hệ thống BHXH tỉnh.

g) Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, in ấn tài liệu phục vụ  hoạt động của cơ quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

h) Tổ chức thực hiện công việc về hành chính lễ tân, khánh tiết của cơ quan BHXH tỉnh, đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan BHXH tỉnh.

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ đối với công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh quản lý theo quy định của BHXH Việt Nam và của BHXH tỉnh, phối hợp với Công đoàn cùng cấp và các đơn vị  có liên quan chăm lo đời sống của công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH tỉnh.

k) Chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách,pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; quản lý trang tin điện tử của BHXH tỉnh trên Internet, trực tiếp biên tập thông tin đăng tải trên trang tin điện tử của BHXH tỉnh trên Internet theo quy định.

l) Tiếp nhận, kiểm tra tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

m) Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, khai thác, tra cứu, sao lục.

n) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hết giá trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

o) Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng; mua sắm các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác lưu trữ. 

p) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

q) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

r) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng.

s) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc BHXH tỉnh giao.

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?

Liên kết
  • Văn bản

160/CĐ-TTg

V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:54 | lượt tải:20

358/BHXH-CNTT

Yêu cầu cơ sở KCB tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

Lượt xem:94 | lượt tải:20

15/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:29 | lượt tải:1

94/BHXH-TCCB

Hướng dẫn viên chức lập hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2019

Lượt xem:150 | lượt tải:36

08/QĐ-BHXH

Quyết định Về việc Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:189 | lượt tải:43

09/TB-BHXH

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2018

Lượt xem:164 | lượt tải:36

2147/QĐ-BHXH

Quyết định Về việc hỗ trợ Tết Dương lịch năm 2019

Lượt xem:472 | lượt tải:102

5282/BHXH-TĐKT

V/v phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Lượt xem:394 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây